TORO Hlavečník

O nás

Jsme český podnik s dlouholetou tradicí, který zpracovává výhradně maso české produkce. Zakládáme si na kvalitě opracování i kvalitě výrobků.

about-us

Podnik TORO Hlavečník je největší divizí společnosti CHOVSERVIS a.s., co do počtu zaměstnanců, tak i celkového obratu. TORO Hlavečník se zabývá porážkou jatečných zvířat (skotu, prasat, jehňat a kůzlat). V tomto provozu je ročně poraženo přibližně 11 000 kusů býků, přičemž 97 % zvířat je kategorie mladý býk (do 24 měsíců věku). Dále je zde poraženo přibližně 17 000 kusů prasat a téměř 1 500 kusů jehňat
a kůzlat.

about-us-large

Porážka mladých býků a TORO BEEF

Specializací a nosným výrobním programem společnosti je porážka Mladých býků“ (do 24 měsíců věku) a produkce kvalitního hovězího masa, kterého vyprodukujeme zhruba 4 250 tun ročně. Část této produkce dodáváme na pulty významného obchodního řetězce GLOBUS, část produkce bouráme a jako výsekové maso prodáváme v rámci regionu do maloobchodní sítě, restaurací nebo zdravotnických zařízení.

Vybrané části hovězího masa necháváme vyzrát suchou cestou ve visu ve speciálně upravené chladírně. Takto vyzrálé maso prodáváme pod značkou TORO BEEF.

Výroba masných výrobků a specialit

Další činností divize TORO Hlavečník je výroba masných výrobků a specialit. Nabízíme široký sortiment od drobných masných výrobků (párky, klobásy), přes salámy, vařené masné výrobky, lahůdkářské speciality (paštiky, aspiky), až po uzená masa - například tradiční Pražská šunka TORO.

Kvalita výrobků divize TORO Hlavečník byla oceněna národní značkou kvality KLASA, Potravina a Potravinář Královéhradeckého kraje a Regionální potravinou Pardubického kraje.

Historie a vývoj

Areál divize TORO Hlavečník funguje
od roku 1982.

Areál divize TORO Hlavečník funguje od roku 1982. Původním účelem tohoto provozu byla Centrální testační stanice hybridních prasat, která patřila k Plemenářskému podniku Kladruby nad Labem. Předmětem činnosti byla testace hybridních prasat a ověřování účinnosti hybridizačního programu. Prověřovány byly jak znaky výkrmnosti, tak i jatečné hodnoty, součástí provozu tedy byla také porážka a bourárna. Kapacita původních výkrmových hal byla 4 200 kusů prasat v rámci testace.

Významným milníkem v historii byl rok 1992, kdy byla testační stanice začleněna pod Východočeský chovatelský servis. V té době vznikl také záměr využít testační zařízení pro komerční účely a zahájit zpracování masa a výrobu masných výrobků pod značkou TORO Hlavečník.

Od roku 1993 se provoz firmy
přizpůsobuje a modernizuje.

Postupem času byl od roku 1993, celý provoz přizpůsobován a modernizován tak, aby splňoval přísné podmínky potravinářské výroby. Významnou změnou prošla porážka, kde jsme se začali orientovat zejména na porážku skotu při zachování kapacity vepřové porážky. Upravena byla bourárna, chladírny a od základu pak byla budována masná výroba a expedice. Současně probíhal také rozvoj nevýrobního zabezpečení, jako vodárna a výroba pitné vody, čistírna odpadních vod, či rozšíření vozového parku pro rozvoz zboží. Nedílnou součástí bylo zajištění zázemí pro personál. Jen logickým důsledkem vynaloženého úsilí a financí bylo získání certifikátů ISO 9001, ISO 14001 a ISO 22000.

Další významné změny
a úpravy, které proběhly v následujících letech:

 • 2003

  Rekonstrukce a modernizace

  Před vstupem České republiky do Evropské unie proběhla rekonstrukce a modernizace, tak aby provoz splňoval požadavky unijní legislativy.

 • 2006

  Získáváme certifikát CZ 912

  Krajskou veterinární správou pro Pardubický kraj byl vydán „Doklad o registraci“ a provozu TORO Hlavečník bylo přiděleno veterinární schvalovací číslo CZ 912.

 • 2011

  První velká přístavba

  Rozšíření chladírenské kapacity pro jatečně upravená těla skotu, vybudování nové expedice masa, nové šatny a jídelna pro zaměstnance, kanceláře ekonomického oddělení a vedení divize.

 • 2016

  Druhá velká přístavba

  S podporou projektu „Nový provoz pro výrobu inovovaných masných výrobků“ byla postavena hala pro výrobu a expedici masných výrobků. Původní prostor výroby a expedice byl využit na rozšíření bourárny a balírny masa. Rozšířila se také expedice masa a byla otevřena prodejna RYNEK Hlavečník.

 • 2021

  Rekonstrukce výrobních prostor

  S podporou projektu „Rekonstrukce a modernizace porážky v podniku TORO Hlavečník“ byla provedena rekonstrukce výrobních prostor porážky, výměna technologie a rozšíření předporážkového ustájení pro jatečná zvířata.

Otázky & odpovědi:

Jak bychom se Vám představili?

Jsme společnost s letitou tradicí. Naše historie se píše od roku 1982. Po celou dobu si držíme zásadu, že naše priority byly, jsou a budou vždy na straně kvality a preciznosti.

Na jakých základech stojí naše masné výrobky?

Garantujeme výhradně maso z českých chovů od špičkových chovatelů v ČR. Na kvalitě masa se totiž významně podílí původ zvířat, jejich chov, výkrm a jatečné zpracování. Jako zákazník máte záruku, že zvířata ani maso necestuje přes polovinu světa. Proč taky? Jsme soběstační, máme rádi naši zem a šlechtitelství je náš koníček.

Jak si hlídáme kvalitu našich výrobků?

Máme úspěšně zavedené fungující systémy kvality, což dokládají certifikáty ISO 9001, ISO 14001ISO 22000.

Samozřejmostí je dodržování systému analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin HACCP, což je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Naprostým základem jsou naši zaměstnanci, kteří mají pečlivost zkrátka v krvi!

 

Čím jsou naše výrobky jedinečné?

Naším mottem není objem, ale kvalita. Naše výrobky jsou založeny na vysoce kvalitních vstupních surovinách z domácí produkce. Sortiment výrobků si zakládá jak na tradičních výrobcích, ale nebojíme se i nových chutí. Všechny naše výrobky vznikají díky vysokému podílu ruční práce a je to právě pečlivost našich zaměstnanců, která jim dává další přidanou hodnotu.

Jak naši kvalitu hodnotí odborné komise?

Pravidelně se účastníme soutěží Potravina a Potravinář Královehradeckého kraje, kde jsme byli úspěšní s výrobkem Vídeňský salám se zeleným pepřem. Naše výrobky můžete najít i s logem značky KLASA. Vaší pozornosti by tak neměly uniknout např. výrobky Brisket nebo Sedlácká šunka uzená.

Mezi naše další favority řadíme dále v minulých letech úspěšně hodnocené výrobky Pastrami špek, Paštiku selskou nebo Sedláckou šunku uzenou celosvalovou.

Věříme tedy, že obstojíme i u Vašeho hodnocení. To pro nás ještě větší cenu. Nebojíme se výzev a oceníme každý názor.

Kdo v nás již vložil důvěru?

Část naší masné produkce dodáváme na pulty našeho významného partnera GLOBUS. Další část produkce bouráme a jako výsekové maso prodáváme spolu s masnými výrobky v rámci regionu do maloobchodní sítě, restaurací, škol a zdravotnických zařízení.

Dalším významných obchodním partnerem je český internetový obchod s potravinami Rohlik.cz, kde naše výrobky najdete pod ozančením MASO!

 Budeme rádi, když naše zákaznické portfolio rozšíříme o další zákazníky, kterým budeme moci dokázat, že naše výrobky stojí za to být ve světlem ramp ve vašem pultu!

Kdo jsou naši stávající zákazníci?

Produkty divize TORO Hlavečník jsou dodávány do vybraných obchodních řetězců, e-shopu a rovněž do maloobchodní sítě včetně regionálních prodejen nebo škol a nemocnic.

Které z našich výrobků vám doporučujeme?

Samozřejmě, že všechny, ale protože se říká tisíc lidí, tisíc chutí věříme, že si své oblíbené výrobky z našeho sortimentu najde každý. Pokud bychom ale přece jenom měli zmínit naše favority, zcela jistě si myslíme, že si čestné místo u vás zaslouží Selská paštika, která voní příjemně po použitých surovinách a koření, zejména po vyvážené kombinaci pepře a majoránky. Doporučíme i Sedláckou šunku uzenou celosvalovou, která je držitelem značky KLASA a naše tradiční špekáčky, které jsou ručně vázané, jeden jako druhý a skvěle chutnají.

 

Nové technologie

Výroba masných výrobků na narážce s řezací hlavou

Novinkou a zároveň přínosem pro rozšíření výrobního programu ve společnosti CHOVSERVIS a.s. – divize TORO Hlavečník, je zavedení výroby masných výrobků na narážce s řezací hlavou, instalovanou v dubnu roku 2022. Toto zařízení společně s přídavnými moduly umožňuje kvalitní zpracování suroviny, přesné porcování s vysokým porcovacím výkonem a precizní tvarování výrobku. Modernizace výrobní technologie obohatila portfolio našich výrobků pro začátek o mleté maso a hamburgery, možností využití tohoto stroje je však daleko více.

Balení v ochranné atmosféře

Pro balení čerstvého masa se proto používá další varianta ochranné atmosféry, u které je naopak využito efektu vysoké koncentrace kyslíku, což vede k vytvoření jasně červeného oxyhemoglobinové zbarvení masa. Tato modifikovaná atmosféra se skládá z 80 % O2 a 20 % CO2. Jednou z hlavních funkcí vysokého obsahu kyslíku je zachování myoglobinu ve formě oxymyoglobinu, neboť tato forma je zodpovědná za jasně červenou barvu masa, která je u většiny konzumentů spojována s čerstvostí masa. Koncentrace kyslíku okolo 80 % ve směsi plynů současně působí i mírně bakteriostaticky. Tento způsob balení nám umožnila modernizace balícího stroje o komponenty umožňující balení do ochranné atmosféry.

Modernizace balící techniky

Současně se zavedením nové technologie výroby mletého masa (mletých masných polotovarů) jsme modernizovali také balící techniku. Doposud jsme používali především vakuové balení, které spočívá v rovnoměrném odstranění všech plynů přítomných v okolí potraviny tak, že obsah kyslíku v okolí produktu poklesne pod 1 % původního množství. Druhá možnost, která byla a je v TORO Hlavečník využívaná, je balení v modifikované ochranné atmosféře skládající se z 80 % N2 a 20 % CO2.

Společným principem těchto dvou způsobů balení je odstranění vzduchu a tedy i kyslíku z obalu, respektive okolí výrobku. Kyslík je hlavním faktorem zodpovědným za znehodnocení většiny potravin, neboť jeho přítomnost ovlivňuje růst aerobních mikroorganismů na povrchu potravin a urychluje oxidaci tuků. Jeho odstraněním dojde ke zpomalení činnosti na povrchu potraviny přítomných mikrobů a zvýšení údržnosti produktu. Ochranná atmosféra s vysokým podílem N2 je však využitelná pouze pro tepelně opracované masné výrobky, protože u čerstvého masa a masných polotovarů vede k barevným změnám produktu.

V divizi TORO Hlavečník držíme krok s požadavky našich zákazníků a aktuálními trendy. Provedená modernizace technologie doplňuje naši specializaci výrobní program se zaměřením na porážku „mladých býků“ o produkci masných polotovarů z kvalitního hovězího masa a nabízí našim zákazníkům 100 % kvality a čerstvosti na jejich stůl.

technologie

Podnik TORO Hlavečník je členem zemědělské skupiny AGRO–Měřín, a.s., produkující kvalitní tuzemské potraviny.

Vyzrálo v

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies